TMK Teknik AB utvecklar, konstruerar och tillverkar produktionsutrustning med höga krav på funktion och tillförlitlighet.

I industrins tjänst sedan 1966

Vi arbetar alltid aktivt med att möta ovanstående löften