Fordonsmonterad informationsskylt

MaxiSign RGB är en mobil informationsskylt avsedd att monteras på lastbilar och arbetsfordon som används vid vägarbeten. Syftet med den är i dessa fall att informera övriga vägtrafikanter om att efter skylten pågår vägarbete. Dess konstruktion gör det möjligt att från fordonets förarhytt via enkla kommandon på en manöverpanel byta mellan en stor mängd olika bilder utan att lämna hytten. Manöverpanelen sitter monterad vid förarplatsen och på displayens symboler kan föraren när som helst kontrollera vilket budskap som för tillfället visas. Budskapen skapas av lysdioder i tre färger (röd, grön och blå), som i princip kan kombineras till vilka färger och budskap som helst.

Bakom den delen av skylten finns en del med enfärgade lysdioder, som skapar blinkande pilar samt andra symboler. Den delen kan höjas ovan skylten med hjälp av en 24 V linjärmotor. Tillverkaren Vicky Teknik AB har gett TMK förtroendet att konstruera och löpande tillverka stativen till dessa och andra skyltar i deras sortiment.

Vill du få ett förslag på hur vi kan utforma ditt projekt med byggsystemet.
Kontakta oss. tel 08-4499780, e-mail: info@tmk-teknik.se.