Hanteringsmaskin

Till höger syns layouten på en maskin som TMK levererade i början av 2007. Den flyttar kugghjul från en fräsmaskin till två borrautomater och därefter vidare i processen, helt automatiskt utan att blanda in dyrbara industrirobotar.

 1. Transportbana för inkommande kugghjul.
 2. Transportbana för utgående kugghjul.
 3. Stopp som hindrar stackning av kugghjul.
 4. Portaltransportör 2.
 5. Manuellt reglerbart stopp, som stoppar kugghjul, om bearbetningen ska ske i borrautomat 2.
 6. Fast stopp för de kugghjul som ska bearbetas i borrautomat 1.
 7. Gripdon som lyfter över kugghjulet till bearbetningen.
 8. Lokaliseringsstation som justerar in positionen på kugghjulen så att borrhålen kommer där dom ska.
 9. Borrautomat 2.
 10. Elskåp och operatörspanel.
 11. Förreglad grind.
 12. Förreglad grind.

Har du ett projekt på gång!
Vi tar gärna ett samtal och pratar om lösningar.
tel 08-4499780, e-mail: info@tmk-teknik.se.