Borrautomat

Den här maskinen byggde vi åt en kund som tillverkar transmissioner, avsikten med maskinen var att automatisera borrningen av smörjoljekanaler i kugghjulen.

Arbetscykeln börjar med att säkerhetsluckorna på borrautomatens framsida öppnas automatiskt. Därefter lyfter operatören in ett obearbetat kugghjul och ställer det på fixturen som sitter på borrstativet. När kugghjulet är på plats drar operatören ut armen och stänger luckorna. Då börjar processen med att nedhållaren åker ned och trycker emot kugghjulet. Borrfixturen och nedhållaren rör sig linjärt till dess att kugghjulet är i läge för de första hålen. Varefter de borrar dessa simultant. Kugghjulet förflyttas sedan automatiskt i höjdled så att borrmaskinerna kommer i lämplig höjd för nästas omgång med hål. Proceduren upprepas till dess att alla hål är borrade. Nedhållaren åker då upp och det kommer en utsugningsanordning, som suger bort spånor från kugghjulet. Därefter åker borrfixturen upp till ett läge där det är lätt för operatören att lossa det färdiga kugghjulet, säkerhetsluckorna öppnas automatiskt och operatören tar kugghjulet.

En väldigt nöjd kund resulterade i beställning av två maskiner till.

Har du ett projekt på gång!
Vi tar gärna ett samtal och pratar om lösningar.
tel 08-4499780, e-mail: info@tmk-teknik.se.