Om Tmk Teknik

TMK Teknik är en specialiserad maskinkonstruktör med verksamhet från egen fastighet i Tullinge, Stockholm. Vi är ett företag med hög kompetens och erfarenheter från komplexa utvecklingsprojekt där vi deltar med tekniskt kunnande som huvudprojektledare eller underleverantör. Vår verksamhet startade 1966 och vi bedriver vår verksamhet med egna medarbetare samt ett nätverk av specialiserade företag för att på bästa sätt fortsätta leverera högklassiga systemlösningar till våra kunder.

TMK lokaler i Tullinge

Om Tmk Teknik

Vill du få ett förslag på hur vi kan utforma ditt projekt med byggsystemet.
Kontakta oss. tel 08-4499780, e-mail: info@tmk-teknik.se.