Processutveckling

Om ni behöver effektivisera en processdel är ni välkomna att kontakta oss för en analys av ert behov och förslag på lösningar. Med vår långa erfarenhet av att utveckla produktionsprocesser kanske vi kan hitta möjligheter som ni inte trodde fanns. Nedan följer ett exempel på hur vi jobbar tillsammans med en kund.

Processutveckling i ett kombinerat pappersbruk och sedeltryckeri

År 1985 kontaktades TMK Teknik av Tumba Bruk för att dom behövde en polermaskin för polering av tryckplåtarna mellan tryckningarna. Eftersom det inte fanns en lämplig maskin att uppbåda på marknaden, konstruerade och tillverkade TMK en kundanpassad maskin avsedd för ändamålet.

De blev väldigt nöjda med den och med samarbetet med TMK, vilket gjorde att dom sedan dess beställt en rad mindre uppgraderingar av tillverkningsprocessen. Utöver dessa mindre uppgraderingar har TMK medverkat till ett antal större förbättringar. Några av dessa beskrivs nedan.

Foto: AdobeStock.com

Effektivisera tryckmetoden
I slutet av 80-talet ville Tumba Bruk snabba upp tryckningen av sedlarna och man kom fram till att det bästa vore om man kunde trycka båda sidorna av en sedel samtidigt. De fann emellertid ingen sådan tryckpress, så TMK fick uppdraget att hjälpa dom att konstruera en sådan.

Automatisering av processen
Nästa större flaskhals som man ville eliminera var den manuella förflyttningen av buntar av sedlar mellan tryckpressen och skärmaskinen. Så i mitten på 90-talet beställde de en maskin av TMK, som kunde göra denna förflyttning automatiskt.

Trådar i sedlar
Därefter ville de lösa problemet med att de trådar som läggs in i sedelpapperet ofta går av under tillverkningen av papperet. Dessutom ville de förlänga tiden mellan bytena av trådrullarna. I samarbete med TMK kom man fram till att man skulle gå upp till betydligt större rullar med tråd och TMK skulle skapa en bättre ny utrustning för transport av tråden mellan förvaringsplats för rullar och pappersmaskinen.

Bilden visar en maskin som skär sedelbuntar ur buntar med sedelark.

Stansning av uttag
Nästa steg i utvecklingen av sedeltryckeriet var ett stans- & vändbord som automatiskt stansar ett litet uttag i buntar med sedelark. Detta lilla uttag är till för att de kunder som köper enbart sedelpapper ska kunna lägga in papperet rätt i sina tryckpressar. Det kan låta enkelt men olika kunder vill ha sin utformning på uttaget och uttaget skall dessutom vara på olika ställen. TMK tillverkade och levererade en maskin som, förutom att den radikalt ökade effektiviteten i denna stansning, även förbättrade resultatet. Utvecklingen av stans- & vändbordet gav dessutom en avsevärd förbättring i och med att risken för att stansrester skulle hamna mellan arken och sedan orsaka kassation av kundernas produkter eliminerades.

Senare har TMK-teknik gjort flera processförbättringar såsom maskiner för att vända och lägga skyddsark på färdiga pappersbuntar. Och än idag, efter 30 år, samarbetar vi fortfarande för att utveckla verksamheten.

Har du ett projekt på gång!
Vi tar gärna ett samtal och pratar om lösningar.
tel 08-4499780, e-mail: info@tmk-teknik.se.