Borrautomat

Borrautmot

Den här maskinen byggde vi åt en kund som tillverkar transmissioner, avsikten med maskinen var att automatisera borrningen av smörjoljekanaler i kugghjulen. Arbetscykeln börjar med att säkerhetsluckorna på borrautomatens framsida öppnas automatiskt. Därefter lyfter operatören in ett obearbetat kugghjul och ställer det på fixturen som sitter på borrstativet. När kugghjulet är på plats drar operatören […]

Hanteringsmaskin

Hanteringsmaskin ritning

Till höger syns layouten på en maskin som TMK levererade i början av 2007. Den flyttar kugghjul från en fräsmaskin till två borrautomater och därefter vidare i processen, helt automatiskt utan att blanda in dyrbara industrirobotar. Transportbana för inkommande kugghjul. Transportbana för utgående kugghjul. Stopp som hindrar stackning av kugghjul. Portaltransportör 2. Manuellt reglerbart stopp, […]

Präglingsmaskin

Präglingsmaskin för mynt

Den här anläggningen byggde vi åt en kund som tillverkar gnistbearbetningsutrustningar. Den förvandlar två typer av råa gnistbearbetningshuvuden till färdiga produkter. Den ena typen är gjord av pressat metallpulver och den andra är gjuten i aluminium. Den består i huvudsak av en karusell kring vilket det står tio processtationer.

Bombflyttnings-apparat

bombflyttarapparat

Ibland får TMK en del udda uppdrag, som den här bombflyttningsutrustningen. Den flyttar ut bomber ur utrymmen, såsom trapphus, i vilka det inte går att köra med bombrobot. Handtaget som mannen håller i är proppat med elektronik för att han ska kunna styra förflyttningen.

Skärmaskin

Skärmaskin för sedelbuntar artikel i Dagens industri

Den här anläggningen byggde vi åt en utländsk centralbank som trycker sedlar. Den skär ut buntar med sedlar ur högar med sedelark. Den består i huvudsak av sju bearbetningsstationer. Bilden är hämtad från artikel om skärmaskinen i Dagens Industri.

Gradningsmaskin

Gradningsmaskin

Utrustningen består av två bearbetningsceller (cell 1 och cell 2), för bearbetning av olika axlar. Dess uppgift är att ta bort grader som skapats vid fräsning av kuggar/splines och urtagningar i axlarna. Den matas normalt av en robot som sänder signal om vilken axeltyp som ska bearbetas. Därtill känner utrustningen av vilken höjd den aktuella […]